Advokátní kancelář

JUDr. Markéta Tukinská, Ph.D.

Mgr. Zuzana Segediová

Mgr. Zuzana Segediová, advokátka, ev. č. ČAK 12738

nar. 28.11.1977

V roce 2002 ukončila magisterské studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, obor Právo.

Od dubna 2003 do července 2009 v advokátní kanceláři pracovala jako advokátní koncipientka. V červnu 2009 složila advokátní zkoušky a od 17.7.2009 pracuje na pozici zaměstnaná advokátka

Mgr. Maryša Štechová, asistentka

nar. 19.4.1979

Jazyk: německý (pasivně)

Je absolventkou Gymnázia Teplice (maturitní zkouška složena 1997).

V roce 2000 ukončila studium na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde v oboru Základy humanitní vzdělanosti získala titul bakalář („Bc.“). V roce 2003 pak na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy v Praze, obor Politologie, ukončila magisterské studium.

V advokátní kanceláři pracuje od června roku 2005.