Advokátní kancelář

JUDr. Markéta Tukinská, Ph.D.

Mgr. Zuzana Segediová

Vážení klienti,

s ohledem na dlouhodobě plánovanou nepřítomnost naší asistentky v kanceláři Vás žádáme, abyste své dotazy či zájem o sjednání schůzky sdělili mailem na adresu tukinska@volny.cz.

V případě potřeby je rovněž možné zaslat sms na tel.č. 602452109. Vzhledem k tomu, že se během dne účastníme soudních jednání, vyšetřovacích úkonů a podobně, nejsme schopny odpovídat na telefonické hovory.

Děkujeme za pochopení

JUDr. Markéta Tukinská, Ph.D. a Mgr. Zuzana Segediová jsou samostatnými advokátkami poskytujícími svým klientům právní služby ve všech oblastech práva, od odborného poradenství a konzultace, přes sepis smluv a jiných podání až po právní zastoupení v trestních, civilních či správních řízeních, a to již více než dvacet let.

Obě advokátky jsou členkami České advokátní komory, která je největší právnickou profesní organizací v České republice a která vykonává samosprávu advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných všemi advokáty.