Advokátní kancelář

JUDr. Markéta Tukinská, Ph.D.

Mgr. Zuzana Segediová

JUDr. Markéta Tukinská, Ph.D. a Mgr. Zuzana Segediová jsou samostatnými advokátkami poskytujícími svým klientům právní služby ve všech oblastech práva, od odborného poradenství a konzultace, přes sepis smluv a jiných podání až po právní zastoupení v trestních, civilních či správních řízeních, a to již více než dvacet let.

Obě advokátky jsou členkami České advokátní komory, která je největší právnickou profesní organizací v České republice a která vykonává samosprávu advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných všemi advokáty.