O nás

JUDr. Helena Tukinská, advokátka, ev. č. ČAK 1214

nar. 8.11.1955

Jazyk: ruský

V roce 1979 ukončila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1980 na téže fakultě složila státní rigorózní zkoušku a získala titul JUDr.

Jako stipendistka Krajského soudu v Ústí nad Labem po studiích nastoupila jako justiční čekatelka v obvodu tohoto soudu, konkrétně u Okresního soudu v Teplicích, kde v rámci čekatelské praxe v roce 1980 složila justiční zkoušky a byla zvolena soudcem tohoto soudu. Působila zde po celou dobu na trestním úseku. Pracovní poměr u tohoto soudu ukončila v roce 1990 a od 1.4.1991 je samostatnou advokátkou, jež se specializuje zejména na právo trestní.

V minulosti působila jako členka kontrolní rady ČAK.

Jako školitelka vychovala řadu advokátních koncipientů, kteří dnes působí nejen v advokacii, ale i v české justici.

Na Bankovním institutu vysoká škola, a.s., pobočka Teplice je vedoucí bakalářských a diplomových prací studentů v oborech zejména trestní právo a správa daní a poplatků.

Mgr. Zuzana Segediová, advokátka, ev. č. ČAK 12738

nar. 28.11.1977

V roce 2002 ukončila magisterské studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, obor Právo.

Od dubna 2003 do července 2009 v advokátní kanceláři pracovala jako advokátní koncipientka. V červnu 2009 složila advokátní zkoušky a od 17.7.2009 pracuje na pozici zaměstnaná advokátka

Mgr. Maryša Štechová, asistentka

nar. 19.4.1979

Jazyk: německý (pasivně)

Je absolventkou Gymnázia Teplice (maturitní zkouška složena 1997).

V roce 2000 ukončila studium na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde v oboru Základy humanitní vzdělanosti získala titul bakalář („Bc.“). V roce 2003 pak na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy v Praze, obor Politologie, ukončila magisterské studium.

V advokátní kanceláři pracuje od června roku 2005.