Úvod

Advokátní Kancelář

JUDr. Helena Tukinská

JUDr. Helena Tukinská je samostatnou advokátkou poskytující svým klientům právní služby ve všech oblastech práva, od odborného poradenství a konzultace, přes sepis smluv a jiných podání až po právní zastoupení v trestních, civilních či správních řízeních, a to již více než dvacet let.

V advokátní kanceláři JUDr. Heleny Tukinské v současnosti působí dvě další advokátky, které jsou jejími zaměstnanými advokátkami dle § 15a zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii. Tyto advokátky vykonávají advokacii jménem své zaměstnavatelky, tedy JUDr. Heleny Tukinské, a na její účet. S jejím souhlasem jsou oprávněny vykonávat advokacii i vlastním jménem a na její účet.

Všechny advokátky jsou členkami České advokátní komory, která je největší právnickou profesní organizací v České republice a která vykonává samosprávu advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných všemi advokáty.

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain